Spel

Så får du kickback på varje Nintendo Switch-spel du köper

Genom Gold Points

Reg­istr­erar du dina spelinköp hos Nin­ten­do så får du till­ba­ka några kro­nor att hand­la nya spel för i den dig­i­ta­la E‑shoppen. I upp till två år från att du köpt ett fysiskt spel kan du reg­istr­era dem. Den 3 mars har det gått två år sedan lanser­ingsspe­len släpptes inklu­sive Zel­da: Breath of the Wild.

Så här går det till

  • Sätt i spelet i din Nin­ten­do Switch.
  • Mark­era spelet och tryck på plusknap­pen.
  • Välj “My Nin­ten­do Rewards Pro­gramme”
  • Välj sedan “Earn Points (game card ver­sion only)

Det går bara att reg­istr­era ett spel en gång. Köper du spel dig­i­talt reg­istr­eras de redan vid köp­processen så där behöver du inte göra någonting.

 

Kommentarer