Apple

Så fixar du Instagram på iPad

I brist på officiell app

Trots att iPad fun­nits i över tio år har Insta­gram bis­ar­rt nog ännu ingen offi­ciell app för iPa­dOS och de tred­jepart­sap­par som finns läm­nar myck­et att öns­ka. Att använ­da iPhone-ver­sio­nen blir heller inte bra efter­som gränss­nit­tet blir upp­blåst och enbart funger­ar i stående läge.

Men det finns en nödlös­ning som funger­ar rätt bra.
Insta­gram har en webb-app med i stort sätt all funk­tion­alitet som iPhone-appen erb­jud­er (bort­sett från notis­er och att lad­da upp bilder) och med iPa­dOS sätt att hantera webb­si­dor (de med stöd för det) man läg­ger på hem­skär­men så kan man få den att bete sig näs­tan som en rik­tig app.

Så här gör du:

  1. Besök instagram.com från Safari på din iPad

  2. Tryck på del­nings­fyrkan­ten och sedan Lägg till på hem­skär­men

  3. Nu har du en Insta­gram-ikon på hem­skär­men och när du tryck­er på den öpp­nas webb­si­dan som om det vore en app, dvs den döl­jer verk­tygs­fäl­tet som van­ligtvis finns i Safari och den syns som en egen app i app-väl­jaren.

Tidi­gare postad här.

Kommentarer