Övrigt

Doktorn förklarar: Så fungerar EKG i Apple Watch

Och så kan det påverka patienten

Som läkare följer jag med spänning utvecklingen av nya hälsoprodukter i hemmet. Häromdagen släppte Apple nyheten om att deras nya smarta klocka Apple Watch kommer att lanseras med möjlighet till EKG-mätning. Därför kan det vara på sin plats att fundera på vad EKG är och vad du kan ha för nytta av det i en klocka.

Vad är EKG?

EKG är ett sätt att mäta den elektriska aktiviteten i hjärtat. För att hjärtats alla muskelceller ska arbeta tillsammans för att pumpa fram blodet effektivt styrs det av elektrokemiska signaler.

I sjukvården kan vi mäta dessa signaler genom att enkelt koppla sladdar, elektroder, mot huden på olika ställen till en EKG-maskin. Normalt har man 12 avledningar. Från dessa signaler får vi ett antal kurvor som var för sig representerar den elektriska aktiviteten i hjärtat, sett ur 12 olika vinklar.

Ett EKG kan berätta 3 viktiga saker för doktorn:

  • Hur hjärtrytmen ser ut– så vi att kan upptäcka tex förmaksflimmer.
  • Om hjärtat får tillräckligt med syre – så vi att kan upptäcka tex hjärtinfarkt.
  • Hur hjärtat ser ut anatomiskt– så vi att kan upptäcka tex medfödda hjärtsjukdomar.

EKG-undersökningen är mycket bra på att säga något om rytmen. Syretillgång och hjärtats form är EKG betydligt sämre till.

Rytmen är viktig eftersom om hjärtats olika delar inte aktiveras i en viss ordningsföljd blir hjärtat betydligt mindre effektivt – vilket tex kan leda till svimning. En vanlig rytmrubbning är förmaksflimmer, som mestadels äldre människor kan få. Men även unga kan få förmaksflimmer om de tar droger eller dricker mycket kaffe och inte sover flera dygn i sträck. Förmaksflimmer kan orsaka att blod blir stillastående i delar av hjärtats förmak. Då koagulerar blodet och bildar proppar som kan sätta sig i benen eller i värsta fall i hjärnan, vilket leder till att delar av hjärnan riskerar dö – patienten har fått en stroke.

Med ett EKG kan jag som doktor utesluta många vanliga hjärtsjukdomar som är relaterade till hjärtats rytm, som just tex förmaksflimmer. Svårare är det att utesluta hjärtinfarkt och andra sjukdomar som inte direkt beror på rytmen. Då kan doktorn behöva prover och andra undersökningar för att fastställa diagnosen. Patientens egna historia och symptom spelar också stor roll.

Varför är EKG i en klocka intressant?

Att få fram en EKG-kurva är faktiskt inte så svårt, du kan sannolikt bygga en egen EKG-maskin från delar från vilken välutrustad högstadietekniksal som helst. Så därför är det en smula konstigt att ingen tänkt på detta tidigare? Vi har faktiskt i ganska många år haft något vi kallar ”tum-EKG”, en liten enkel manick för EKG-mätning hemma som våra kardiologer ofta skickar med patienterna ett par dagar hem för utredning av just förmaksflimmer. Här ser jag att en Apple Watch med EKG faktiskt skulle kunna bli ett komplement. Problemet är nämligen att ett förmaksflimmer kan komma och gå, och med en enstaka EKG-mätning på vårdcentralen är det inte säkert att jag fångar patientens förmaksflimmer.

Apples klocka mäter 1 avledning istället för de 12 som en doktor normalt har att förhålla sig till. Det gör gör den mindre exakt eftersom vi inte kan säga var felet i hjärtat sitter, men det kan mycket väl duga som ett första steg.

Du kan dock aldrig mäta EKG kontinuerligt med en klocka. Du behöver sätta din andra hands finger mot klockan för att mätningen ska starta. Det beror på att du behöver två punkter för att mäta signalen, där hjärtat behöver vara någonstans emellan. Om du mäter två mätpunkter direkt på samma arm missar du hjärtat – eftersom hjärtat som bekant, inte sitter i armen.

Pulsen däremot kan klockan mäta själv då och då. Faktum är att pulsen skulle kunna användas för att upptäcka förmaksflimmer eftersom pulsen blir oregelbunden vid flimmer. Kanske är det så Apple har tänkt – att man rekommenderar en EKG-mätning till användaren vid oregelbunden puls.

Riskerar öka hälsoångesten

Ett generellt problem med de nya hälsomanickerna är att de riskerar att öka hälsoångesten bland folk. En frisk person utan symptom, behöver faktiskt inte ta sitt EKG. Jag har varje vecka några patienter på min mottagning som har köpt en automatisk  blodtrycksmaskin och börjat ta sitt tryck när de känt av något konstigt i kroppen. Då är ångesten hög och blodtrycket likaså. I värsta fall tar de om trycket som då ligger än högre, vilket leder till ökad ångest. Till slut söker patienten, helt i onödan till akutmottagningen.

Allt detta kan så klart lösas med bra mjukvara som tolkar och förmedlar rätt information till användaren. Kanske är det just detta som apple knäckt – det blir i så fall spännande att se!

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!