Recensioner

Så fungerar fjärrkontrollen som styr SYMFONISK

Och även Sonos-högtalare

Är du trött på att ta upp mobilen eller använ­da rösten var­je gång du ska byta låt eller justera voly­men på dina Sonos eller SYM­FONISK-hög­ta­lare? Vi har tes­tat IKEAs senaste fjär­rkon­troll i SYM­FONISK-serien.

Installation

För att kom­ma igång och använ­da fjär­rkon­trollen behöver du dels ha en Sonos eller SYM­FONISK-hög­ta­lare, IKEAs TRÅDFRI gate­way och lad­da ned IKEA Home Smart app till din tele­fon eller surf­plat­ta. När allt är på plats så är det bara att kop­pla in TRÅDFRI gate­way och öpp­na appen. Det förs­ta vi måste göra är att läg­ga till våra Sonos och/eller våra SYM­FONISK-hög­ta­lare i IKEA Home Smart, när det är klart är det dags att vän­da blick­en mot fjär­rkon­trollen.

Det är som det gam­la ord­språket: Det är ingen pro­dukt från IKEA om det inte krävs viss mon­ter­ing och fjär­rkon­trollen är inget undan­tag. För att kun­na sät­ta i bat­teri­et behöver vi leta fram en skru­vme­jsel och näs­ta steg är att parkop­pla fjär­rkon­trollen med gate­way. Bred­vid bat­teri­et finns en liten parn­ingsknapp som vi ska hål­la inne i 10 sekun­der och fjär­rkon­trollen måste befinna sig max 5 cm från gate­way för att de ska kun­na para sig och kom­mu­nicera med varan­dra.

När bat­ter­iluck­an är fast­skru­vad igen så är det dags att bestäm­ma var den lil­la fjär­rkon­trollen ska befinna sig och det föl­jer med ett väg­gfäste så du kan bestäm­ma en fast plats i hem­met där den ska få bo. Vi valde istäl­let att sät­ta den på kyl­skåpet där den sit­ter fast tack vare mag­neter på bak­si­dan. Det sista steget i instal­la­tio­nen är att väl­ja vilken hög­ta­lare du vill kon­trollera med fjär­rkon­trollen och när det är gjort är du redo för att använ­da den.

Användning

Fjär­rkon­trollen är busenkel att lära sig och genom att vri­da åt vän­ster så sänks voly­men och åt höger så höjs den. Genom att klic­ka en gång på fjär­rkon­trollen så pausas eller star­tas musiken, tryck­er vi två gånger så byts låt och tre tryck hop­par till­ba­ka en låt. Svårare än så är det inte och nu kom­mer ju den sto­ra frå­gan om fjär­rkon­trollen under­lät­tar våra liv eller inte? Vi valde som sagt att plac­era den på kylen för det är ofta där vi står med klad­di­ga fin­grar och inte vill dra upp tele­fo­nen ur fick­an. Det under­lät­tar helt klart att istäl­let bara använ­da den lil­la fjär­rkon­trollen men abso­lut enklast är fort­farande att använ­da rösten. Det sist­näm­n­da funger­ar inte på SYM­FONISK-serien då de sak­nar stöd för rös­tas­sis­ten­ter så för alla som bara har dessa är fjär­rkon­trollen helt klart värd att tit­ta när­mare på.

Vad blev slutpriset?

IKEAs egna gate­way kostar 299 kro­nor och fjär­rkon­trollen lan­dar på 169 kro­nor vilket ger oss en total kost­nad på 468 kro­nor. Beroende på hur mån­ga hög­ta­lare du har som du vill styra så kan du självk­lart även köpa till fler fjär­rkon­troller om så önskas och ha utspritt i de oli­ka rum­men i hem­met. Är du inte sug­en på att bju­da in rös­tas­sis­ten­ter i hem­met eller tyck­er det är tröttsamt att styra allt via mobilen så är IKEAs fjär­rkon­troll helt klart ett bil­ligt och bra köp.

 

 

Kommentarer