Smarta Hem

Så här låser du ute din katt när den har ett byte i munnen

Crazy Cat Man

Den här man­nen tröt­tnade på att hans katt envisades med att dra in byten på nat­ten. Istäl­let för att låsa kat­tluck­an så ska­pade han med hjälp av mask­inin­lärn­ing ett sys­tem som gör att kat­tluck­an lås­es automa­tisk när kat­ten har ett byte i munnen

via: The Verge

Kommentarer