Android

Samsung kommer visa mer av sin böjbara telefon nästa vecka

Skickar ut en lite teaser

För ett par år sedan var #bendgate på allas läp­par och nu är det dags igen, fast inte rik­tigt på sam­ma sätt. Mån­ga tillverkare kom­mer under året lansera tele­fon­er med böjbar skärm och Sam­sung kom­mer inom kort visa mer av sin enhet.

Den 20 feb­ru­ari kom­mer Sam­sung hål­la låda och visa upp sitt senaste flag­gskepp Galaxy S10 men bolaget kom­mer även visa upp sin kom­mande böjbara tele­fon. Vi har fått se en masker­ad tidig pro­to­typ sedan tidi­gare och den 20:e får vi förhopp­n­ingsvis se exakt hur tele­fo­nen ser ut och kom­mer fungera.

Via TechChrunch

Kommentarer