Smarta Hem

Samsung öppnar pop up-butik i Stockholm

För att visa upp sina smarta produkter

Idag slår Sam­sung upp dör­rar­na till en ny pop up-butik på Nor­rlands­gatan 7 i Stock­holm där de kom­mer visa upp sina IoT-pro­duk­ter som ska göra varda­gen enklare.

Butiken kom­mer att vara öppen mel­lan den 2 okto­ber till den 30 novem­ber och håller öppet mel­lan 12:00 till 19:00 alla dagar i veck­an. I butiken kom­mer Sam­sung visa upp hur smart teknik kan göra vårt liv lite enklare och det kom­mer att gå att lära sig om pro­duk­ter­na och även tes­ta dem. Bland annat så går det att tit­ta på deras upp­kop­plade kyl­skåp där du kan se på dis­tans vad som finns i kyl­skåpet. Alla pro­duk­ter i deras butik är länkade via deras egna öpp­na plat­tform Smart­Things.

Så låter det intres­sant så går det från och med idag att bege sig till Nor­rlands­gatan 7 i Stock­holm.

Käl­la: Press­re­lease

Kommentarer