Nyheter

Samsung råkar avslöja sina kommande Wearables

En rund klocka

Sam­sung har på egen hand läckt ut vad som ser ut att vara deras kom­mande bär­bara pro­duk­ter. Allt genom sin egna app Sam­sung Wear­ables som tidi­gare hette Sam­sung Gear. Det är deras kloc­ka, aktivitet­sarm­band och trådlösa hör­lu­rar som dykt upp i appen.

Det var twit­ter­an­vän­daren Sam­Cen­tral som upp­täck­te det hela och la upp det till­sam­mans med tex­ten ”New Sam­sung Wear­ables. Sam­sung fucked up and uploaded the updat­ed Galaxy Wear­ables APK

Bilder­na vis­ar en ny rund kloc­ka som ser ut att fokusera på trän­ing. Skär­men på klock­an går ut hela vägen till kan­ter­na och vi verkar nu få slip­pa den fula rin­gen runt skär­men. Utifrån bilder­na så kom­mer klock­an kom­ma i två färg­er. Vidare så kom­mer Sam­sung släp­pa två aktivitet­sarm­band under nam­nen Galaxy Fit och Fit e. 

Sista bilden avs­lö­jar Sam­sungs kom­mande trådlösa hör­lu­rar som det redan läckt ut infor­ma­tion om. Ryk­tet har sagt att  hör­lu­rar­na kom­mer gå att lad­da trådlös med hjälp av Galaxy S10 som vän­tas lanseras i näs­ta vec­ka 20 februari.i

Via: The Verge

Käl­la: Sam­Cen­tral­Tech

 

Kommentarer