Nyheter

Samsung regionlåser nya mobiltelefoner

Foto: Rick Falkvinge (CC0)

Sam­sung gör det omöjligt att använ­da flera av sina pop­ulära mobil­tele­fon­er i andra region­er än där den är köpt. En sådan region kan till exem­pel vara Europa och en annan USA. Bilden ovan är från en Galaxy Note 3 inköpt i Sverige.

Sam­sung Galaxy S II, SIII, S4,  Note, samt S4 mini som tillverkats från och med juli och framåt har sam­ma begrän­sningar.

Före­taget har inte förk­larat var­för man förnekar sina kun­der att använ­da tele­fon­er­na utan­för regio­nen de är köp­ta men en teori är att förhin­dra gråim­port. Gråim­port är dock inte olagligt och det är tvek­samt om till exem­pel EU upp­skat­tar en sådan lös­ning.

Till den tys­ka Sam­sung-bloggen allaboutsamsung.de säger före­taget att tele­fon­er­na går att låsa upp via Sam­sungs ser­vicev­erk­städer. Om det involver­ar någon kost­nad framgår dock inte.

Tidi­gare var det pop­ulärt att låsa ner allt i från DVD-skivor till tv-spel i oli­ka region­er men det är något som de fles­ta tillverkare gått i från på senare tid.

[source: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151942496679993&set=a.10150255661829993.361860.646484992&type=1 “Rick Falkvinge”]

Tack till Jocke!

Kommentarer