Ljud & Bild

Samsung tycker sina kunder ska virussöka sina TV-apparater

Smart-TV not so smart

I en tweet som Sam­sung har gjort upp­ma­nar de sina kun­der att göra regel­bund­na virussökningar på sina smar­ta TV-appa­rater.

Det­ta då smar­ta TV ska ans­es som dator­er och det finns en risk att skadlig kod hit­tar sig in i TVn. Var­för en sådan här process inte är automa­tis­er­ad av Sam­sung är en bra frå­ga men efter att tweet­en fick upp­stån­delse har Sam­sung plock­at ned den. Självk­lart glöm­mer inter­net aldrig så det finns skär­m­dumpar på tweet­en som ni kan beskå­da nedan.

Har du gjort en virussökn­ing på din TV någon gång? Vi på Teknikveck­an har då aldrig gjort det och sådana här process­er bör var­je tillverkare automa­tis­era så använ­daren aldrig manuellt behöver göra dessa sökningar.

Via The Verge

Kommentarer