Apple

Satechi släpper powerbank för dina Apple-produkter

Och annat såklart, men helst inte

Sat­e­chi lanser­ar en ny power­bank med trådlös laddning för Apple Watch, Air­Pods och iPhone.

Givetvis går det lad­da upp vil­ka pro­duk­ter som helst, men med en dedik­er­ad Apple Watch-lad­dare rik­tar den sig främst till Apple-använ­dare. Som van­ligt är Sat­e­chis pro­duk­ter for­m­giv­na och färgsat­ta med inspi­ra­tion från Apple-pro­duk­ter och den­na power­bank ser verk­li­gen ut som en tjock iPhone.

Sat­e­chi Qua­tro erb­jud­er Apple Watch-laddning på 2.5W, Qi-laddning med 5W, USB-C-laddning i upp till 18W och USB-A-laddning i upp till 12W. De rek­om­mender­ar dock att inte lad­da fler än tre pro­duk­ter åt gån­gen. Bat­teri­et är på 10.000mAh och ger dina pro­duk­ter en extra knuff när du är ute på vift.

Priset lig­ger på 99.99 dol­lar och finns att förbestäl­la på Sat­e­chis hem­si­da.

Via: Satechi.net.

Kommentarer