Smarta Hem

Satechi släpper smart plug med två uttag för HomeKit

Två är dubbelt så mycket som en

Sat­e­chi är bolaget som hit­tar på en mas­sa smar­ta små pro­duk­ter som hjälper oss bli lyck­li­gare i våra pryl­liv. Den här gån­gen rör det sig om ett grenut­tag som upp­fyller 100% av de två kraven vi har för ett mod­ernt grenut­tag.

1. Att den bara upp­tar en kon­takt (annars hade det var­it rätt meningslöst att ska­pa ett extra uttag)
2. Att det går att stän­ga av och på med mobilen eller andra kon­troller. Men endast Apple Home­k­it får vara med och leka av någon anled­ning. Google Assis­tant och Alexa-använ­dare kan häl­sa hem.

Vi kan även se hur myck­et ström som går åt via Sat­e­chis egna app. Men kostar det så smakar det (fast sma­ka inte på kon­tak­ten, gör inte det). Priset lan­dar på runt 600–700 kro­nor.

Via Home­K­it News.

 

Kommentarer