Podcast

Det öppna Apple och annan science fiction

Science fiction eller fiction i science?

Myck­et Sci­ence Fic­tion i det­ta avs­nitt när vi pratar om Apples kom­mande AppleTV+-serie The Foun­da­tion, eller Stif­telsen som den het­er på sven­s­ka.

Men ock­så en framtid där Apples App Store är något öppnare än idag. Vi hin­ner även med att språ­ka Ess­es ses­sion i main­stream-media samt hans kamp om att slip­pa bli uppringd i onö­dan.

Lyssna på avs­nit­tet via Spo­ti­fy, Acast, Apple Pod­cast­er eller val­fri poddspelare.

Vill du lyssna reklam­fritt samt andra förde­lar så som kapi­tel kan du bli medlem via Patre­on.

Shownotes

Kommentarer