Apple

Senaste iOS 13 betan avslöjar när Apple kommer hålla låda

10 september blir det åka av!

Igår släppte Apple beta 7 av iOS 13 till utveck­lare och sidan iHelp BR har grävt runt lite och hit­tat en skär­m­dump som eventuellt vis­ar när Apple kom­mer visa upp nya iPhone-mod­eller.

Kalen­deriko­nen i skär­m­dumpen ovan vis­ar tis­da­gen den 10:e och efter­som Apple alltid pre­sen­ter­ar nya iPhone-mod­eller i sep­tem­ber så är det med störs­ta san­no­likhet det datumet som gäller. Den 10 sep­tem­ber fall­er även på en tis­dag. Skär­m­dumpen är även döpt till “Hold­For­Re­lease” och vi kan vän­ta oss att se en uppföl­jare till iPhone XR, iPhone XS och iPhone XS Max. Fokus förvän­tas lig­ga på de nya kameror­na i iPhone 11 och iPhone 11 Pro (om de nu kom­mer heta så). Båda tele­fon­er­na förvän­tas utrustas med tre kameror på bak­si­dan som låter oss ta härli­ga vid­vinkel­bilder. Uppföl­jaren till iPhone XR ryk­tas även få två kameror på bak­si­dan istäl­let för en som den har idag.

Så ni kan nog med rel­a­tiv stor säk­er­het ren­sa kalen­dern den 10:e sep­tem­ber.

Via 9To5Mac

Kommentarer