Smarta Hem

Sensibo Air får stöd för Apple HomeKit

En trevlig nyhet för dig som vill få in luftvärmepumpen i Hem-appen

Sen­si­bo Air, prylen som gör din luftvärmepump smartare får stöd för Apple Home­K­it. En efter­läng­tad upp­da­ter­ing av många.

Nu kan du som använ­der Apple Home­K­it väl­ja på ytterli­gare en smart pro­dukt för att styra din luftvärmepump. Sen­si­bo Air får stöd för Apple Home­K­it via en upp­da­ter­ing vilket innebär att ditt hem blir lite smartare. Upp­da­terin­gen har det talats om under en län­gre peri­od och nu är det allt­så dags. Sedan tidi­gare är Sen­si­bo Air dessu­tom kom­pat­i­bel med såväl Google Assis­tent som Ama­zon Alexa och bred­dar nu sitt stöd för det smar­ta hemmet.

Är du sug­en på att läsa mer om vad Sen­si­bo Air kan göra för dig så ta del av vårt test som gjordes nyligen.

Blir det ett köp nu för dig som avvaktat?

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer