Nyheter

Serenity tecknar sin recension av Apple Pencil

Seren­i­ty Cald­well på iMore har recenser­at Apple Pen­cil och vad pas­sar bät­tre än att använ­da pen­nan för att skri­va, och rita, recen­sion. Bege dig över till iMore och läs An Apple Pen­cil-drawn review of the Apple Pen­cil.

Själv har jag haft en Apple Pen­cil i min ägo senaste veck­an och det är en rik­tigt bra dig­i­tal pen­na. Tyvärr har den inte gjort att jag kan teck­na annat än streck­gub­bar ändå. Men “orolig” att dot­tern helt kom­mer överge pap­per snart.

[source: http://www.imore.com/review-apple-pencil-drawn-review-apple-pencil “iMore”]

Kommentarer