Nyheter

SF Bio vill ha din hjälp med ny fanfar-trudelutt

SF Bio kom­mer nu i höst byta namn till Film­staden, och ska där­för ock­så byta bort den smått ikoniska fan­faren som hörs när SF-log­gan pre­sen­teras före filmer. Ovan kan ni se den gam­le intro-slin­gan med sin fan­far som fak­tiskt ska­pades redan 1943 av Jules Syl­vain.

Nu har SF valt att ta hjälp av allmän­heten för att ta fram vilken ny ljud­slin­ga som skall höras till­sam­mans med någon intro­film på biografer­na. Det är kom­positören Jakob Old­en­burg som tag­it fram 3 sty­ck­en oli­ka sty­ck­en. Ni går in här för att rös­ta och läsa mer om de tre alter­na­tiv­en. Röst­nin­gen är öppen till 23:e sep­tem­ber.

Kommentarer