Apple

Shadow of the Tomb Raider kommer till Mac

Under 2019

Fer­al Inter­ac­tive över­raskar och med­de­lar via en press­re­lease att Shad­ow of the Tomb Raider kom­mer att lanseras till macOS och Lin­ux under 2019.

Spelet som är det senaste i Tomb Raider-serien har mot­tag­it fina betyg och när under 2019 spelet kom­mer att lanseras framgår tyvärr inte och inte heller vilken hård­vara som krävs. Men det är roligt att se att allt fler spel por­tas till macOS så vi som älskar att spela spel även kan göra det­ta på våra Mac-dator­er.

Käl­la: Fer­al Inter­ac­tive

Kommentarer