Apple

Skvallret om Apples produkter sover aldrig

Jon Prosser delar information om AirPods Studio och AirTags

Vi har knappt hun­nit andas ut efter det storslagna even­tet igår, det var myck­et att ta in. Men ryk­te­na tar aldrig slut när det kom­mer till det­ta före­tags pro­duk­ter.

Jon Pross­er gick ikväll ut med att han ska släp­pa sto­ra nyheter kring kom­mande pro­duk­ter och efter en stund släppte han nyheten att Apple Air­Pods Stu­dio kom­mer bli förse­nade. Trots att pro­duk­ten inte har visats eller fått ett datum än. Apple ska ha stött på patrull när det kom­mer till tillverknin­gen och kom­mer behö­va ta bort några av hör­lu­rar­nas funk­tion­er. De kom­mer som tidi­gast kun­na lanseras i decem­ber. Lite senare kom ock­så nyheten om att AirTags kanske kom­mer tidi­gare än vi tror — om det beror på förs­enin­gen av Air­Pods Stu­dio som Pross­er föres­lår eller om Apple har plan­er på att fak­tiskt lansera dessa små spårn­ings­brick­or i år vet vi inte. Men den som lever får se.

Jpn Prosser Twitter AirTags

Via: Jon Pross­er Twit­ter. 

 

 

Kommentarer