Recensioner

Skydda din iPhone med SurfacePad

från Twelve South

Det är 6 år sedan jag senast hade ett sky­dd på min iPhone från Twelve South.

Twelve South är före­taget som gjort snyg­ga läder­fo­dral till Apples pro­duk­ter sedan 2009 med mot­tot “We’re not just Mac friend­ly, we’re Apple only”.

Thor håller en iPhone 11 Pro med twelve south fodral

Sur­facePad till iPhone 11 Pro är fodralet den här tele­fo­nen förtjä­nar. För även om tele­fo­nen gör sig bäst utan skal så har vi här ett sky­dd för iPhone 11 Pro som i uppfällt läge låter oss ha så myck­et av tele­fo­nens design till­gäng­ligt sam­tidigt som det i stängt läge låter oss sky­d­da både skärm och bak­si­da.

På bordet ligger en iPhone 11 Pro med twelve south fodral

Till skill­nad från bil­li­gare skal där tele­fo­nen trycks in i ett plas­t­skal som sedan har ett uppvikbart skal runt om kring sig så fäster Sur­facePad direkt med klis­ter på bak­si­dan av tele­fo­nen. Att fäs­ta sky­d­det på tele­fon är super­enkelt och görs på under minuten. Skalet är tänkt att sit­ta kvar och inte tas av över huvud­taget.

Skalet har tre oli­ka lägen, stängt läge, öppet läge och vide­oläge. I stängt läge så sky­d­dar det fram och bak­si­da sam­tidigt som det enkelt går att kom­ma åt reglagen för volym upp och ner på sidan genom det lite mjukare lädret på kan­ten.

På bordet ligger en iPhone 11 Pro med twelve south fodral

Viker vi sedan upp sky­d­det så är det i öppet läge. Viker vi upp hela vägen så täck­er vi tyvärr kam­er­an på bak­si­dan så vid fotografer­ing så behöver vi hål­la sky­d­det halvt uppfällt.

Det tred­je läget är till för att kun­na stäl­la tele­fo­nen i land­skap­släge och det görs genom att skalet har ett extra lager läder som gör att tele­fo­nen kan stå sta­bilt.

iPhone 11 Pro surfacepad twelve south video

Skalet är gjort i nap­paläder och kvaliteten på skalet upplevs än bät­tre i dag än vad det gjorde för 6 år sedan när jag tes­tade deras motsvarande skal till iPhone 5s. Ytterli­gare en skill­nad på den här ver­sio­nen av sky­d­det är att på den här ver­sio­nen finns det utrymme för två kred­itko­rt på insi­dan. För 6 år sedan behövdes det en ordentlig plån­bok för att ha med sig de vik­ti­gaste kor­ten. Men i och med att vi i dag har mån­ga av våra kort i mobil­tele­fo­nen i dag så räck­er det med två kort för att vi ska klara oss när vi går hemifrån.

Sammanfattning:

Ett min­i­mal­is­tiskt sky­dd för iPhone 11 Pro. Kvalitet i nap­paläder. Tre oli­ka lägen att ha tele­fo­nen i. Två fick­or för bankko­rt eller id-kort. Sky­d­dar skärm och bak­si­da men inte kan­ter­na. Täck­er kam­er­an i uppfällt läge.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • enkel att sät­ta på
 • sky­d­dar fram- och bak­si­da
 • snygg design

MINUS

 • sky­d­dar inte kan­ter­na på tele­fo­nen
 • täck­er för kam­er­an i helt uppfällt läge.

DETALJER

 • fästes med klis­ter på bak­si­dan av tele­fo­nen
 • färg­: blå, cognac eller svart
 • pris: Ca 499 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer