Android

Skydda din telefon med flytande lösning med nanoteknik

Slipp bubbliga skärmskydd

Har du prob­lem med att du alltid får bub­blor under skärm­sky­d­det eller tyck­er att det förstör känslan så kom­mer nu Invis­i­bleShield med en ny lös­ning.

Invis­i­bleShield har lanser­at ett nytt sätt att sky­d­da sin tele­fons dis­play från repor och sprick­er med en fly­tande vät­s­ka som innehåller nan­oteknik. Glasskär­mar är aldrig helt plana utan är ful­la av ojämn­heter och brist­ningar som med tiden kan göra att skär­mar­na utsätts lättare för repor och sprick­or. Liq­uid Defence innehåller glas­par­tik­lar som fyller i ojämn­heter­na på skär­mar och ska enligt Invis­i­bleShield ge 40% bät­tre sky­dd än en obe­hand­lad och osky­d­dad dis­play.

Vät­skan appliceras på din kloc­ka, surf­plat­ta, tele­fon som sedan dun­star och Gavin Slevin, Gen­er­al Man­ag­er för Zagg säger i en press­re­lease:

“Liq­uid Defence fyller i por­erna på skär­men och gör beläg­gnin­gen så tunn att den är osyn­lig för det män­skli­ga ögat. Trots sin osyn­lighet förstärk­er Liq­uid Defence de svagheter som van­ligtvis finns på glasskär­mar, vilket gör glasen extremt resisten­ta mot repor och van­li­ga förslit­ningar. Vi vill att våra kun­der inte ska behö­va oroa sig för att ska­da sina skär­mar och vi är gla­da över att Liq­uid Defence ger dem ett annat sätt att hål­la sina mobi­la enheter sky­d­dade.”

Priset lig­ger på 249 kro­nor och vill ni läsa mer om sky­d­det kan ni klic­ka er vidare här.

Kommentarer