Podcast

Sluta leta strömuttag och dela på Powerbanken i stället

med Emil Esselin

Att stå utan bat­teri på mobilen är något av det värs­ta prob­lem som kan upp­stå en stres­sad samhällsmed­bor­gare, eller vid förs­ta dejten.

I det­ta avs­nit­tet får vi höra från Emil Esselin hur det gick till när idén om att kun­na dela på Power­banks via tjän­sten Brick kom till.

Prenu­mera på Teknikveck­an via val­fri poddspelare eller:

Kommentarer