Smarta Hem

Smarta Videodörrklockan från Netatmo på gång?

Företaget har släppt en installationsvideo samt manual på nätet

Det var ett tag sedan Netat­mo pre­sen­ter­ade sin Smart Videodör­rk­loc­ka som med utlo­vat stöd för Home­K­it fick det att vat­tnas i munnen på mån­ga använ­dare runt om vårt upp­kop­plade jord­klot.

Vi har sett bilder på Smart Videodör­rk­lock­an under lång tid och nu har de även släppt en instruk­tionsvideo om hur den installeras samt en man­u­al vilket kan innebära att en lanser­ing bör­jar när­ma sig.

Smart Videodör­rk­loc­ka från Netat­mo är kom­pat­i­bel med 8–24 V lågt­volt­sanslut­na dör­rk­lock­or såväl som med 230 V. De har även släppt en kom­pat­i­bilitets­guide så du kan se om det hela funger­ar hem­ma hos dig.

Installation i 5 steg

  • Installera ring­mod­ulen invid din nuvarande ringk­loc­ka
  • Ta bort din exis­terande dör­ringk­loc­ka
  • Skru­va i väg­gfästet
  • Anslut kablar­na
  • Fix­era videodör­rk­lock­an på mon­ter­ingsplat­tan

Käl­la: 9To5Mac

Kommentarer