Apple

Snart kan vi se YouTube i 4K på Apple TV

Högupplöst är det senaste

Apple har länge satt sig på tvären för att låta YouTube använ­da Googles codec. Men äntli­gen får YouTube 4K även på Apple TV.

1080p har var­it högs­ta upplös­ning men med näs­ta tvOS blir det ändring på det. Efter­frå­gan har var­it stor och äntli­gen ger oss Apple vad vi förtjä­nar. Föru­tom högup­plöst YouTube så kom­mer höstens upp­da­ter­ing med stöd för att anslu­ta två Air­Pods och vi får även notis­er direkt på skär­men om vi har en ringk­loc­ka med kam­era installer­ad i Home­K­it.

Via: 99mac.

Kommentarer