Apple

Snart kan Windowsanvändare använda Apples nyckelring i Chrome

Slipp mata in lösenord som ett djur

Det är näs­tan straff nog att behö­va använ­da en PC som Mac-använ­dare, men att en ska behö­va mata in lösenord manuellt. Där drar vi gränsen.

Men snart kom­mer det en lös­ning på det­ta. Apple har släppt en upp­da­ter­ing för iCloud på Win­dows­mask­in­er och låter använ­daren kom­ma åt sina lösenord via iCloud i Chrome. Via ett tillägg i Chrome ska det­ta bli möjligt. För tillfäl­let stöter vi på patrull när vi försök­er lad­da ner tillägget, men giss­ningsvis ska det fungera snart och vi tror det kan bli en lät­tnad för många.

Det­ta är något även Mac-använ­dare sak­nar i Chrome, men om funk­tio­nen även kom­mer dit får vi ingen infor­ma­tion om.

Via: 99mac Käl­la: The 8‑bit.

Kommentarer