Smarta Hem
Foto: Reidar Kristensson

Snart öppnar första Xiaomi-butiken i Sverige

I Westfield Mall of Scandinavia

Det blir Mall of Scan­di­navia utan­för Stock­holm som får den förs­ta butiken med endast Xiao­mi-pro­duk­ter.

Trots att Xiaomis ful­la utbud utlo­vas tvivlar vi på att vi kom­mer få se varen­da riskokare i ekosys­temet. Snarare hand­lar det om alla pro­duk­ter som säljs i Sverige via nätet idag.

Xiaomi

Foto: REIDAR KRISTENSSON

Bakom butiken står troli­gen East & West Dis­tri­b­u­tion med tanke på web­badressen som finns med på butiks­fasaden. Den går till Mistore.se som dri­vs av dem. Vem som ans­varar för fel­stavnin­gen av Xiao­mi är däre­mot oklart.

Det var i novem­ber för­ra året som Xiao­mi höll lanser­ing­sev­ent för sitt intåg i Sverige men sedan har vi inte hört så myck­et mer från dem, för­ren nu.

https://youtu.be/KPpepj1dC3U

Xiao­mi gör både egna pro­duk­ter samt erb­jud­er ett ekosys­tem som andra tillverkare kan kop­pla upp sig mot. Allt­ing cen­tr­erat runt Mi-appen i våra tele­fon­er.

Du ser en hel del av dem i våra YouTube-inslag här.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLbGVVTUlf9VbHreQHrNPnkz

Kommentarer