Film & TV

Söndagstips: Fyre — The Greatest Party That Never Happened

Finns att se på Netflix

Super­mod­eller, en ö i Bahamas som tidi­gare ägts av Pablo Esco­bar, JaRule och en framgångsrik ung entre­prenör vid namn Bil­ly McFar­land — vad kan gå fel?.

I prak­tiken låter det som världens häfti­gaste fest och JaRule och Bil­ly McFar­land sat­te ett gäng super­mod­eller på ett flyg och spelade in en reklam­film för even­tet. Under vis­telsen på ön i Bahamas fick dessa mod­eller även i uppgift att ta bilder och läg­ga upp i sociala medi­er för att få upp en ordentlig hype. När reklam­fil­men väl var lanser­ad så sålde 95 pro­cent av bil­jet­ter­na slut på 48 tim­mar.

Bil­jet­ter­na till lyxfes­ti­valen gick att köpa i oli­ka paket där det gick att väl­ja på att bo i lyxvil­lor eller exk­lu­si­va tält med utsikt över det turkosa vat­tnet. Fem månad­er senare skulle Fyre Fes­ti­val gå av stapeln, men inget blev som i reklam­fil­men. Istäl­let för att erkän­na att pen­gar­na var slut och even­tet var en flopp så flögs alla tusen­tals gäster ned till Bahamas, men istäl­let för lyx möts de av dyn­g­sura tält och ost­mack­or.

Fyre Fes­ti­val är en doku­men­tär där man får föl­ja planer­in­gen av fes­ti­valen från start till slut och det är ett bedrägeri utan dess like som drab­bar både per­son­er­na som köpte bil­jet­ter och de boende som anl­i­tades att byg­ga upp fes­ti­valen i Bahamas. Serien finns att strea­ma för Net­flix och är ni sugna att tit­ta på den kan ni klic­ka er vidare här.

https://www.youtube.com/watch?v=mz5kY3RsmKo

Kommentarer