Nyheter

Sonos säger upp personal

På grund av pandemin

Tråkigt nog säger nu hög­ta­lar­jät­ten Sonos upp över 10 pro­cent av sina anställ­da.

Det ska röra sig om när­mare 12 pro­cent av sina 1 450 anställ­da, vilket innebär att 175 per­son­er för­lorar sitt jobb. Sonos uppger att de mött ekonomiska mot­gån­gar på grund av coro­n­aviruset och i mars månad tap­pat 23% av försäljnin­gen jäm­fört med föregående år. En total nedgång på 17 % andra kvar­talet i år.

Käl­la: Engad­get.

Kommentarer