Nyheter

Sonos släpper ställ, hyllor och sladdar

I det tysta

Utan någon vidare pom­pa och ståt så valde Sonos att smy­ga ut fästen och hyl­lor för sina hög­ta­lare Play:1 och Play One. Det finns nu även att köpa andra längder av Sonos alla ström­slad­dar om de som kom med från bör­jan inte håller måt­tet.

Tidi­gare har den som velat ha sina Sonos på väggen eller upphöj­da på ställ hän­visats till tred­jepart­slös­ningar som Flex­on eller Sanus. Sonos säl­jer även dessa tred­jepart­stil­lverkares ställ på sin hem­si­da men har nu själv gett sig in på mark­naden.

Än så länge har pro­duk­ter­na bara dykt upp i den amerikan­s­ka web­bu­tiken och pris­er­na är 249,99 dol­lar för två sty­ck­en ställ och 59,99 dol­lar för en hyl­la.

Kablar­na som Sonos nu säl­jer är mel­lan 5 meter, 1,8 meter och 3,5 meter. Vil­ka längder som finns till vil­ka hög­ta­lare vari­er­ar något mel­lan, till exem­pel så finns slad­dar till Play­base enbart i längd 1,8 meter.

Kablar­na finns pre­cis som hyl­lor­na och ställen i både svart eller vitt utförande och bör­jar på 19,99 dol­lar.

Via:9to5mac

Käl­la: Sonos

Kommentarer