Apple

Sony hoppar på AirPlay 2 och HomeKit

Se där ja!

I ett CES som helt ovän­tat kom­mer hand­la allt mer om Apples före­ha­vande så avs­lö­jar även Sony att Air­Play 2 och Home­K­it kom­mer vara en del av deras kom­mande tv-mod­eller.

Först ut är deras nyin­tro­duc­er­ade A9G OLED 4K och Z9G 8K LCD ihop med X950G-serien. Air­Play 2 kom­mer göra att du kan strea­ma film och musik till teven men teven kom­mer ock­så kun­na ström­ma musik och film från iTunes och Apple Music till andra Air­Play 2‑kompatibla hög­ta­lare.

Vidare kom­mer teven kun­na vara en del av Home­K­it vilket bety­der att du kan ska­pa scener där teven sätts på sam­tidigt som lam­por­na sänker ljusstyrkan och lik­nande.

Bred­vid Sony har Sam­sung, LG och Vizio avs­lö­jat Air­Play 2‑stöd. Av dessa är det endast Sam­sung som inte pratat något om Home­K­it.

Via The Verge.

Kommentarer