Apple

Sony släpper Apple TV till utvalda smarta tv-apparater

Apple TV appen har dykt på oli­ka tv-appa­rater under den senaste tiden och i dag pre­sen­ter­ade Sony att appen även kom­mer till deras tv-appa­rater.

Apple TV appen låter oss se på Apple TV+ och hyra och köpa filmer från iTunes. Sony kom­mer även göra det möjligt att nu använ­da sig av Air­play 2 för att skic­ka ljud och bild direkt från iOS till TVn.

Sony skriv­er:

Sonys smar­ta tv-appa­rater ger använ­dar­na enkel åtkomst till ett utbud av innehåll och tjän­ster. Med Sonys förstk­las­si­ga familj av X1-proces­sor­er, TRILUMINOS Dis­play och upp­slukande ljud­funk­tion­er kan använ­dare uppl­e­va innehåll pre­cis i enlighet med ska­parens vision genom Apple TV-appen. Sonys smar­ta tv-använ­dare kan bläd­dra i Apple TV-appen för att köpa eller hyra över 100 000 filmer och tv-pro­gram, inklu­sive tit­lar till­gäng­li­ga i 4K HDR och med Dol­by Atmos. Appen ger dessu­tom per­son­li­ga och anpas­sade rek­om­men­da­tion­er samt till­gång till använ­darens egna bib­liotek av film och tv-pro­gram från Apple. Utval­da tv-appa­rater från Sony har även stöd för Air­Play 2 och HomeKit2[2]. Med Air­Play 2 kan videos och annat innehåll enkelt spelas upp från en iPhone, iPad eller Mac direkt till smart-tv:n. Home­K­it gör det möjligt att enkelt och säk­ert styra Sonys smar­ta tv-appa­rater med Home-appen eller genom att frå­ga Siri på använ­darens Apple-enhet.

Tv-appa­ra­ter­na det rör sig om är utval­da Sony tv-mod­eller från 2018 samt på de fles­ta mod­eller­na från 2019 och 2020 i slutet av året.

Sony Press­re­lease

Kommentarer