Ljud & Bild

Sony släpper kombinerad selfiegrepp & ställ till sina kameror

GP-VPT2BT to the rescue

Sony har hit­tat på något smart igen och tag­it grep­pet som följde med deras Sony RX0II (Se video nedan)gjort det större, gjort det trådlöst via BT och släppt lös det till bety­dligt fler kameror.

Det bety­der att vi får ett hand­tag med kon­troller till kam­er­an som vi dessu­tom kan stäl­la på bor­det vid behov.

GP-VPT2BT funger­ar med α9 II, α9, α7R IV, α7R III, α7 III, α6600, α6400, α6100, RX100 VII, och RX0 II. Kameror­na måste dock upp­dat­eras först.

Lanser­ing i feb­ru­ari och pris är ej ännu känt ännu.

Se ock­så recen­sion av RX0II.

https://youtu.be/dZrnzXxW__Y

Käl­la: Pressmed­de­lande.

Kommentarer