Nyheter

Soundstream — skärmsläckare som reagerar på ljudet

Soundstream

Är du trött på din sta­tiska skärm­släckare som bara är yta och ingen intel­li­gens? Sound­stream är en klas­sisk gam­mal skärm­släckare som rea­ger­ar på allt ljud och med det ska­par ett skönt bild­spel.

Om du installer­ar den och inte märk­er att det hän­der något när du för oväsen kan du behö­va ändra ljudin till mikro­fon i stäl­let för lin­jeigån­gen. Det gör du under Sys­tem­sin­ställ­ningarLjudLjud in.

Systeminställnignar ljud

Skärm­släckaren finns att lad­da ner här.

Kommentarer