Nyheter

Spara pengar hos Klarna

Bli inte bara skyldig pengar

Det ger inte direkt någon avkast­ning att ha pen­gar­na på banken idag. Men nu ska Klar­na Bank erb­ju­da sparkon­ton med 1% till 1,6% rän­ta.

För en tid sidan tog Klar­na steget att reg­istr­era sig som bank. För oss kon­sumenter har det inte yttrat sig på något speciellt sätt. Men nu tar Klar­na ock­så steget till att erb­ju­da sparkon­ton. Med 1 miljon som tak för sparande så ska de erb­ju­da 1% rän­ta till kon­ton utan bind­ningstid och 1,6% rän­ta till kon­ton med två års bind­ningstid. Kon­tot kom­mer ock­så ta emot pen­gar från åter­läm­nande varor. Klar­nas sparkon­ton kom­mer lanseras inom några veck­or.

“Vi vän­der oss fram­för allt till våra befintli­ga kun­der. Vi tror att det finns väldigt mån­ga sven­skar som har sparkap­i­tal som de inte vill ha på börsen men de vill ändå ha något slags avkast­ning”, säger David Fock, pro­duk­tchef på Klar­na.

Käl­la: SvD Näringsliv.

Kommentarer