Ljud & Bild

Spider-man riskerar att lämna Marvel-samarbetet

Nu bråkas det igen

Sony och Mar­vel Stu­dios är putt på varan­dra och nu risker­ar Spi­der-man att svin­gas ut i från Mar­vel Cin­e­mat­ic Uni­verse.

Hela Mar­vel köptes nyli­gen upp av Dis­ney och i slutän­dan hand­lar det om Dis­ney vill ha en större kaka sam­tidigt som man var beredd att finan­siera mer. För när­varande får Dis­ney 5% av intäk­ter­na från Spi­der-Man-filmer medan man ville dela 50/50 både på intäk­ter och utgifter.

Det är Mar­vel Stu­dios högs­ta chef Kevin Feige som pro­duc­er­at både den senaste Avangers-fil­men där Spi­der-man är med (woops spoil­er) och den ren­od­lade Spi­der-man-fil­men Far From Home.

Nu blir det inget med det enligt Deadline.com. I en upp­dat­er­ad ver­sion av artikeln går Sony ut och svarar att man förstår att Kevin Feige har myck­et att göra och att man respek­ter­ar det.

Kommentarer