Film & TV

Spotify får familjefunktioner

Ha kontroll på vad kidsen lyssnar på

Om du inte vill att dina barn ska lyssna på musik som innehåller svor­do­mar och andra hem­skheter har Spo­ti­fy nu lös­nin­gen på det­ta.

De har lagt till en ny funk­tion i deras famil­je­abon­ne­mang där ägaren av abon­ne­manget kan bloc­ka musik som inte pas­sar ett barns öron. Funk­tio­nen har rul­lats ut på Irland men ska nå alla andra län­der under hösten. Det­ta admin­istr­eras i deras nya “Fam­i­ly Hub” där vi föru­tom kan block­era viss musik kan läg­ga till eller ta bort använ­dare och ändra hemadressen.

Käl­la Spo­ti­fy

Kommentarer