Hobby
Foto: Henrik Montgomery/TT, Henrik Montgomery/TT, Henrik Montgomery/TT

Spotify gillar inte Apples nya bundle

Konkurrens är inget roligt

Igår pre­sen­ter­ade Apple den efter­läng­tade sam­lingstjän­sten för sina tjän­ster — Apple One. Spo­ti­fy har inte läng­tat efter den.

Apple One där Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade och iCloud ingår i ett abon­ne­mang för 155 kro­nor i månaden, samt ett famil­jeal­ter­na­tiv för 199 kro­nor. Tjän­sten togs emot med gla­da min­er av Apple-använ­dare men Daniel Ek ler inte.

Redan under eventet gick Spotify ut med sin reaktion på nyheten:

”Ännu en gång använ­der Apple sin dominerande ställ­ning och orättvisa metoder för att hin­dra konkur­renter och berö­va kun­der­na, genom att främ­ja sina egna tjän­ster. Vi upp­ma­nar konkur­rens­myn­digheter att agera direkt för att stop­pa Apples konkur­ren­shäm­mande beteende. Om ingen gör något kom­mer de att åsam­ka utveck­lare oåterkallelig ska­da och hota vår gemen­sam­ma fri­het att få lyssna, lära, ska­pa och kop­plas sam­man”.

Spo­ti­fy har var­it öpp­na med vad de tyck­er om att Apple pushar sina egna tjän­ster i enheter­na, monopo­let som upp­står och girigheten av att ta betalt av prenu­mer­a­tionstjän­ster som använ­dare tvin­gas teck­na via Appels butik. Vilket flera tag­it efter och sät­ter Apple i en utsatt posi­tion.

Vad tror ni — behöver Spotify oroa sig för framtiden?

 

Via: Di Dig­i­tal.

Kommentarer