Film & TV

Star Trek Discovery-spinoff med Philippa Georgious onda tvilling

Emperor Philippa Georgious i egen serie

Kapten Philip­pa Geor­gious spelad av Michelle Yeoh får en egen Star Trek-serie där vi får föl­ja den lite ondare vari­anten från ett par­al­lellt uni­ver­sum där hon tidi­gare var härskare över allt.

Nu till­hör hon en speciell och hem­lig gren av rymd­flot­tan kallade Sek­tion 31. Vil­ka även­tyr som hän­der där lär vi få se de kom­mande månader­na.

Star Trek Dis­cov­ery säsong 2 där vi får lära oss mer om Geor­gious och Sek­tion 31 har pre­miär på Net­flix lörda­gen den 19:e.

Kommentarer