Övrigt

Stockholm stads skolplattform åter igen i trubbel

Läcker personuppgifter som ett så... dålig implementerad IT-lösning

Stockholm Stad anmäler åter igen en personuppgiftsincident runt den numera ökända skolplattformen. Det var förra veckan vi kunde läsa om att det gick att komma åt andra elevers och lärares personuppgifter i inloggat läge.

I helgen upptäcktes det att det även går att nå vårdnadshavarens uppgifter. Även det endast i inloggat läge men då endast genom att söka på en persons personnummer. Personnummer är emellertid en personlig handling.

Skolplattformen har kostat snart 700 miljoner kronor att utveckla samtidigt som de flesta som använder den är djupt missnöjda.

Skolplattformen består av flera olika delar enligt nedan och det endast registret över elever och nu förmodat anhöriga som stängts temporärt.

  • Startsida
  • Pedagogiskt genomförande
  • Planering och bedömning
  • Elevdokumentation
  • Frånvaro och närvaro
  • Schema
  • Barn- och elevregister

Källa: Stockholm Stad.

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!