Apple

Storleken på iPhone 12 batteri avslöjat

Brazzzil

Min­skad stor­lek på tele­fon­er­na och att 5G var något nytt var något som Apple basuner­ade ut starkt under sitt keynote.

Men hur myck­et mer eller min­dre bat­teri enheter­na hade var­it inget som framg­ick på Apples senaste Keynote. Nu har det framkom­mit hur sto­ra bat­teri iPhone 12 och iPhone 12 mini har genom att cer­ti­fier­ing i Brasilien gått igenom.

iPhone 12 lig­ger på 2,815mAh och iPhone mini har 2,227mA

Det kan jäm­föras med iPhone 11 som har ett bat­teri på 3110 mAh

Ryk­te­na från tidi­gare i juni verkar stäm­ma när det kom­mer till 12 mini men inte iPhone 12. Då var det föl­jande ryk­tet:

  • 5.4‑inch ‌‌iPhone 12‌‌ mini (mod­el A2471) – 2,227mAh
  • 6.1‑inch ‌‌iPhone 12‌‌ (mod­el A2431) – 2,775mAh
  • 6.1‑inch ‌‌iPhone 12‌‌ Pro (mod­el A2431) – 2,775mAh
  • 6.7‑inch ‌‌iPhone 12‌‌ Pro Max (mod­el A2466) – 3,687mAh

vad iPhone 12 Pro och Pro Max kom­mer ha åter­stå att se.

Via: iDown­load­Blog

Kommentarer