Nyheter

Streamingtjänsten MUBI har lanserats i Sverige

Lite smalare film

Den brit­tiska stream­ingtjän­sten MUBI har smy­git sig in i Sverige och tjän­sten går nu att tes­ta i sju dagar kost­nads­fritt.

För er som hop­pas på ännu en stream­ingtjänst med mate­r­i­al från Hol­ly­woods störs­ta pam­par kom­mer dock bli besvikna. På MUBI sat­sas det istäl­let på lite smalare film och totalt finns 30 hand­plock­ade filmer att tit­ta på och var­je dag plockas en film bort och en ny läg­gs till. De kör även oli­ka teman på filmer­na och det kan vara allt från kult­filmer, klas­sik­er och indie-filmer. MUBI finns till­gäng­ligt på mobil­er, surf­plat­tor, dator­er och till Apple TV. MUBI är även med som part­ner på Apple TV+ så deras innehåll ska gå att kom­ma åt utan att behö­va lad­da ned MUBI-appen till Apple TV. Efter test­pe­ri­o­den på sju dagar kostar tjän­sten 95 kro­nor per månad.

Via DiDig­i­tal, Käl­la MUBI

Kommentarer