Apple

Svensk får svar från Tim Cook

Amazing

Den svenske Apple-använ­daren Lars Fran­sén fick svar från själ­vaste Cuper­ti­no.

Det var efter att Lars tag­it en bild på solnedgån­gen över vat­tnet i Växjö med sin iPhone 11 Pro Max som han skick­ade iväg den vack­ra bilden till VDn för Apple och tack­ade för att möj­ligheten att nu kun­na ta så vack­ra bilder med en mobil som går att ha i byx­fick­an.

Svar från Tim Cook

Apples tidi­gare VD Steve Jobs gjorde sig känd för att då och då svara direkt på mail till använ­dar­na. Oftast bestod mailen av ett väldigt kort svar, ibland bara ett ord, men trots allt ett svar.

Det verkar som att Tim Cook håller liv i tra­di­tion och Lars fick svar på sitt mail där han skriv­er ”Amaz­ing! Thanks for shar­ing!”.

Svar från tim cook

Tack till Lars Fran­sén för att han delar med sig.

 

Kommentarer