Nyheter

Svenskt hörlursbolag i konkurs

Rekord i Kickstarter hjälpte inte

12 miljon­er kro­nor via Kick­starter räck­te i dry­ga tre år för att hål­la det sven­s­ka hörslurs­bo­laget igång. Lever­ansprob­lem för vis­sa kom­po­nen­ter blev spiken i kistan. Pugz affär­sidé var att ta fram väldigt små hör­lu­rar som dessu­tom lad­dades av mobilen. Det sist­näm­n­da sat­te Apple stopp för bland iPhone-använ­dar­na vilket så klart ställde till det.

Men det var när åter­försäl­jar­na inte län­gre kunde bestäl­la hör­lu­rar från bolaget i och med kom­po­nent­brist som omsät­tnin­gen gick från 14,6 miljon­er kro­nor till 2,1 miljon­er kro­nor och därmed en för­lust på 5 miljon­er kro­nor. En för­lust som nu allt­så tar bolaget till ända.

Via Break­it.

Kommentarer