Nyheter

Svenskt klädmärke säljer burner-telefon från Halebop

"Går det som brännbart?"

Det Stock­holms­baser­ade kläd­mär­ket New Black visade idag upp en tele­fon från Hale­bop i sitt nyhets­brev — Hale­bop M10 ska vara den bäs­ta lil­la tele­fo­nen i världen och kom­mer till ett löjligt pris.

New Black som klär Sveriges och världens tuffa hiphop­pare pre­cis som under­teck­nad visade idag en ´burner-telefon´utan mot­sty­cke. Hale­bop M10 är knappt 7 cen­time­ter stor och väger 62 gram. Min­stin­gen kan ringa och skic­ka sms med dub­bla SIM men har ock­så blå­tand, spel, mp3-spelare, mp3-ringsig­naler och funk­tion­er som kloc­ka, alarm, tid­ta­garur och miniräknare. Med en design som verk­li­gen för tankar­na till­ba­ka till Nokias glansdagar.

Brurn­ers som är ett begrepp främst från filmer där krim­inel­la köper en tele­fon med kon­tan­tko­rt som används en gång innan de bryts av på mit­ten och slängs i en con­tain­er i en mörk gränd. Det­ta måste vara den per­fek­ta buren-tele­fo­nen om du sysslar med något fuf­fens. Pris­satt med 19 kro­nor får du ock­så två kon­tan­tko­rt från Hale­bop båda lad­dade med 300 kro­nor sty­ck. Tele­fo­nen finns inte i lager och visas som kom­mande i nyhets­brevet och sägs ock­så kom­ma i väldigt begrän­sad uppla­ga. På New Blacks hem­si­da går det att anmäla sig till en bevakn­ingslista för att se när den finns i lager.

HALEBOP BM 10 PHONE

THE BEST AND SMALLEST BACKUP PHONE IN THE WORLD

COLOR: ORANGE
SREEN: 0.66 Inc OLD
SIZE: 68 x 28 x 12 mm
BATTERY: 350 mAh
WEIGHT: 62g

• BLUETOOTH 3.0
• USB
• MP3 PLAYER
• MP3 RINGOTNES
• GAMES
• SMS
• DUAL SIM
• WATCH, ALARM, STOPWATCH, CALCULATOR
• FLIGHT MODE

Via: New Black.

Kommentarer