Nyheter

Sveriges första privata elmack

El, kaffe och bröllop - Olssons Elmack har allt

På Olssons famil­jegård i Klagshamn utan­för Malmö finns det möj­lighet att anord­na bröl­lops­fester och fika. Men nu finns ock­så Sveriges förs­ta pri­va­ta elmack där.

Mag­nus Ols­son installer­ade nyli­gen sol­celler och laddsta­tion. Nu låter han elbil­förare kom­ma till går­den och tan­ka kost­nads­fritt på Olssons Elmack. Lant­bruket på går­den har lagts ned så nu är det event, café och el som gäller. En minst sagt spar­tan­sk men under­bar liten mack.

Käl­la: Sydsven­skan.

Kommentarer