Nyheter

Tävling: Vinn Somfy One!

Nu kan du vin­na kam­er­an med till­hörande hem­larm som vi recenser­ade för någon vec­ka sedan. Allt du behöver göra är att prenu­mer­era på vår kanal. Dela någon Som­fy-video samt i kom­mentar­erna till videon ovan berät­ta var Som­fys Show­room lig­ger i Sverige samt motivera var­för just du skall vin­na.

Den­na tävling är i samar­bete med Som­fy Sverige. Vinnaren beta­lar eventuellt vin­st­skatt.

Sista tävlings­dag 31 maj 2018.

Kommentarer