Nyheter

Tävlingsdags med Teknikveckan!

Vinn en trådlös laddare!

Det är ju ändå Val­borg idag så då tyck­te vi det pas­sade med en liten tävling där du kan vin­na en trådlös Qi-lad­dare från sven­s­ka Powie.

Regler­na är enkla och det du behöver göra är att svara på frå­gor­na nedan på vårat forum och de två som gis­sar alla rätt eller har flest rätt vin­ner en lad­dare. Tävlin­gen pågår fram till sönda­gen den 5 maj.

 • I vil­ka städer bor Mar­cus, Peter och Thor?
 • Hur mån­ga oli­ka iPhone-mod­eller har Apple släppt?
 • Vad het­er Thors robot­damm­sug­are?
 • Vilken tele­fon använ­der Mar­cus just nu?
 • Totalt var det tre per­son­er som grun­dade Apple, vil­ka tre vad det?
 • Hur mån­ga tele­fon­er har Peter?

Infor­ma­tion om lad­daren:

 • 1 x Trådlös Lad­dare
 • 1 x Micro-Usb kabel
 • 1 x Man­u­al
 • Inbyg­gt kortslutning‑, tem­per­atur- och ström­sky­dd
 • Input: 5V, 1.2A / 9V, 1.8A
 • Out­put: 5V, 1A / 9V, 1.2A
 • Effekt: 10W (Max)
 • Diam­e­ter: 90mm
 • Tjock­lek: 7mm

Kommentarer