Podcast

Teknikintervjun — Kärleken till välplanerad kollektivtrafik med Marcus Ahlin på Stockholmshjärta

Tunnelbanor, tvärbanor och en och annan bro

Mar­cus Ahlin dri­ver YouTube-kanalen Stock­holmshjär­ta där vi får reda på intres­san­ta his­torik om exis­terande kollek­tiv­trafik­banor i Stock­holm men ock­så hur framti­den ser ut och ibland hur den bor­de ha sett ut i stäl­let.

Det här är en timme ren och skär spår­bun­den nörderi och rik­tar sig till dig som är intresser­ad hur våra städer binds sam­man både med sig självt och andra. Utöver Stock­holms tun­nel­banor och övrig spår­bun­den trafik diskuter­ar vi spår­vagn­spro­jek­tet i Lund, Öre­sunds­bron mel­lan Malmö och Köpen­hamn samt Västlänken i Göte­borg.

Vill du höra mer av Mar­cus Ahlin är det bara ett YouTube-klick bort.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver! Det­ta avs­nitt är spon­srat av Devel­op­ers Bay som du kan läsa mer om här.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer