Nyheter

Teknikkalendern — Lucka 2 — Ett lite mjukare paket

Både ljuvligt och en smula ljudligt!

Andra decem­ber är här och i Luc­ka 2 hit­tar vi ett något mjukare paket — men mis­strös­ta ej, det är både lju­vligt och en smu­la ljudligt!

Du är med i vår jul­ka­len­derut­lot­tning genom att prenu­mer­era på vår kanal samt fyl­la i dina uppgifter i tävlings­for­muläret.

Tävlin­gen är öppen fram till julafton 15.00.

Kom­mentera gär­na vad du vill använ­da pro­duk­ten eller pro­duk­ter­na i luck­an till!

Tävlingsre­gler.

Kommentarer