Podcast

Teknikveckan Podcast: 3G och mänskliga pyramider

Precis som det låter!

Det är semes­ter och de sto­ra frå­gor­na skall svaras på.

Var är det som Apple inte gett oss i Apple Watch egentli­gen? Vad hän­der med gris­ar­na fån­gade i jak­tkameror? Dessu­tom så är Thor med oss bak­full från en män­sklig pyra­mid någon­stans i Blekinge.

Dagens ämnen i bildform

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Nu är Patre­on till­gäng­lig i Sven­s­ka kronor. 

För att lyssna på hel­gavs­nit­ten behöver du reg­istr­era dig som Teknikveck­an+ på Patre­on.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer